Contact

Openingstijden: Maandag- en dinsdagavond van 19:00 tot 21.30 uur.

E-mail: website/bestuur: info@corsowagendrumpt.nl
Rek.nummer: NL09RABO0179584723 t.n.v. St. Corsowagen Drumpt

Bestuur
Voorzitter:                Ed Drooggelman    E: ed@corsowagendrumpt.nl
Secretariaat:           Ed Drooggelman    E: ed@corsowagendrumpt.nl
Penningmeester:  Eef verhoeks
Grote wagen:          Thom Roodenburg
Jeugdwagen:          Claudia Zwaan
Lid:                              Arno Gijsbers
Lid:                              Manja Verbeek
Lid:                              Irma Straatman

21587163_1516020345171492_3351626398934229361_o