Contact

Openingstijden: Maandag- en dinsdagavond van 19:00 tot 21.30 uur.

E-mail: website/bestuur: ed@corsowagendrumpt.nl
Rek.nummer: NL09RABO0179584723 t.n.v. St. Corsowagen Drumpt

Bestuur
Voorzitter:                Ed Drooggelman    E: ed@corsowagendrumpt.nl
Secretariaat:           Ed Drooggelman    E: ed@corsowagendrumpt.nl
Penningmeester:  Manja Verbeek        E: penningmeester@corsowagendrumpt.nl
Lid:                               Bianca Schiebaan
Lid:                               Angela de Wit
Lid:                               Irma Straatman

21587163_1516020345171492_3351626398934229361_o